Polakiewicz Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Polakiewicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0602-0603
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0604-0605
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że 08.05.1944 powrócił do domu