Klama Mieczysław

Imię Mieczysław
Nazwisko Klama
Data urodzenia 11.11.1920
Miejsce urodzenia Lipa
Miejsce zamieszkania Lipa
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 18.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - na skutek choroby (miał 20 lat)
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do partyzantki, aresztowany jako zakładnik
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0602-0605
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  3. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 2894/s.336
  4. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje, że był aresztowany w charakterze zakładnika w marcu 1944 w miejscowości Lipa pow. Przasnysz,
  2. Źródło (3) powołuje się na Ankietę OK W-wa "Aresztowania" Lipa gr. Kęga pow. Przasnysz
  3. Aresztowany 15.03.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2