Kalinowski Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Kalinowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0685-0686
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywał 2 tygodnie