Piega vel Puga Henryk Stanisław

Imię Henryk Stanisław
Nazwisko Piega vel Puga
Data urodzenia 06.08.1925
Miejsce urodzenia Czeladź
Miejsce zamieszkania Wojszczyce
Imię ojca Izydor
Imię matki Wiktoria
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III pojmany przypadkowo w czasie łapanki na partyzantów
Skąd przywieziony do Fortu III areszt w Nasielsku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Kroczewie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6526/s.16
  3. Wykaz mieszkańców parafii Kroczewo zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku, sporządzony przez pana Remigiusza Krawieczyńskiego
  4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  5. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Około 15.06.1944 r. aresztowany wraz z grupą pięciu mężczyzn w lesie pod Nasielskiem podczas obławy na oddział partyzancki. Uciekał z przymusowej pracy koło Pułtuska-przypadkowo znalazł się w centrum obławy. Z aresztu w Nasielsku trafił do Fortu III.
  2. Źródło (2) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944r. oraz nazwisko Puga
  3. Ekshumowany w kwietniu 1945 r.
  4. Pochowany na cmentarzu w Kroczewie. Zgodnie z informacją od rodziny innego więźnia w miejscu, gdzie spoczywa ciało Henryka Piegi w 2017 roku została pochowana inna osoba.
Tablica pamiątkowa na cmentarzu w Kroczewie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

12.11.2023 w Kroczewie poświęcono tablicę pamiątkową Ofiar

Henryk Piega, 1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Henryk Piega, 1943 r.