Gargiel Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Gargiel
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 126, 127
  2. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 207
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, Ds. 104/67, teczka Ds 2/71, zeznanie Heleny Sarzyckiej (szwagier-Wacław Gargiel) z 07.05.1968 r.
  2. Aresztowany w pierwszej połowie lipca 1944 r.