Bieniek Jan

Imię Jan
Nazwisko Bieniek
Data urodzenia 11.07.1893
Miejsce urodzenia Załuski, pow. Płońsk
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość Polska
Zawód organista w parafii w Nasielsku, nauczyciel śpiewu i muzyki w Szkole Powszechnej nr 1 w Nasielsku i gminazjum w Płońsku
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 27 maja 1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 14.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zakatowany na śmierć
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III z domu w Nasielsku
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK -
 2. TON -
Miejsce pochówku kwatera wojenna na cmentarzu w Pomiechowie - grób symboliczny
Miejsce przechowywania danych IPN w Warszawie i dokumentacja rodzinna
Źródła danych
 1. "Płońsk i ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939- 1956", pod red. W. Grzebskiego, Wwa 1998, s. 76
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 118
 3. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 108
 4. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 220, 239
 5. T. Kowalski, Nauczyciele ziemi pułtuskiej w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945): część II, Rocznik Mazowiecki 16, s. 91-107, 2004 r.
 6. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 7. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74, 81, 101
 8. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 103, 124
 9. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 145, 146, 147, 204
 10. informacje i dokumenty od rodziny więźnia
 11. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
 12. K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 13. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk")
 14. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007
 15. Akta gestapo w sprawie Kazimierza Antoszkiewicza (IPN GK 629/7856)
 16. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Po ukończeniu szkoły organistowskiej Płocku, w wieku 21 lat został wyróżniony – otrzymał pracę w Bazylice Jasnogórskiej.
 2. Po trzech latach otrzymał zaproszenie do klasztoru w Czerwińsku. Prowadził tam chóry, orkiestry, uczył w szkołach.
 3. Do Nasielska trafił w 1930 roku. Rozwija Towarzystwo Śpiewacze, chór „Lira” i orkiestrę przy parafii, prowadzi zajęcia w szkołach.
 4. Od 1936 roku, uczęszczał do Konserwatorium Muzycznego w Warszawie ( klasa fortepianu), której nie ukończył ze względu na wybuch II Wojny Światowej.
 5. W czasie II WŚ w jego mieszkaniu odbywało się tajne nauczanie.
 6. Część źródeł podaje datę aresztowania - 16.05.1943 r., ale żona Jana Bieńka - Stanisława jednoznacznie twierdziła, że było to 27 maja 1943 r.
 7. Po wojnie żona wraz z córkami była w Pomiechówku i w jednej z cel widziała wyryty krzyż i obok napis na ścianie: „wierzę w Boga (…) Stasia, Basia, Marysia…”
 8. Źródło (15) nie podaje imienia, ale podaje że był organistą zam. w Nasielsku.
Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej

Relacja Marii Góreckiej- córki Jana Bieńka

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Relacja Marii Góreckiej- córki Jana Bieńka -> przejdź do nagrania

Jan Bieniek stoi pierwszy z lewej.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Bieniek stoi pierwszy z lewej.

Wykaz z Konserwatorium Muzycznego w Warszawie.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wykaz z Konserwatorium Muzycznego w Warszawie.

Część chóru na tle starej plebanii w Nasielsku. Na zdjęciu min. Jan Bieniek i jego córka Basia.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Część chóru na tle starej plebanii w Nasielsku. Na zdjęciu min. Jan Bieniek i jego córka Basia.

Zaświadczenie o pracy Jana Bieńka na Jasnej Górze.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zaświadczenie o pracy Jana Bieńka na Jasnej Górze.

Kartka wysłana z Fortu przez Jana Bieńka (str. 1)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Kartka wysłana z Fortu przez Jana Bieńka (str. 1)

Kartka wysłana z Fortu przez Jana Bieńka (str. 2)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Kartka wysłana z Fortu przez Jana Bieńka (str. 2)

Jan Bieniek wraz z pozostałymi nauczycielami i uczniami Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bronisława Pierackiego w Płońsku – okres międzywojenny.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Bieniek wraz z pozostałymi nauczycielami i uczniami Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bronisława Pierackiego w Płońsku – okres międzywojenny.

Jan Bieniek z członkami chóru kościelnego działającego przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku – 1937 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Bieniek z członkami chóru kościelnego działającego przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku – 1937 r.

Jan Bieniek z członkami orkiestry szkolnej przed budynkiem płońskiego gimnazjum - 1935 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Bieniek z członkami orkiestry szkolnej przed budynkiem płońskiego gimnazjum - 1935 r.

Jan Bieniek

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Bieniek

Zdjęcie grobu symbolicznego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie grobu symbolicznego znajdującego się na Cmentarzu w Nasielsku

Zdjęcie grobu symbolicznego znajdującego się na Cmentarzu w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie grobu symbolicznego znajdującego się na Cmentarzu w Nasielsku

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Drewniana tablica z cmentarza w Pomiechówku.