Demianiuk vel Gołębiewska Władysława

Imię Władysława
Nazwisko Demianiuk vel Gołębiewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Oświęcim, Buchenwald i inne
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0456
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana w sierpniu 1944 za ukrywanie powstańców warszawskich
  2. Świadek egzekucji dokonanej w Forcie III: zamurowanie zakonnika Paula
  3. Świadek egzekucji dokonanej w Forcie III: aptekarza Kowalskiego z Zakroczymia (być może Stefana Kowalskiego wpisanego do Bazy Więźniów)
  4. Wskazuje datę likwidacji Fortu III w 12.1944 r. z powodu wkroczenia wojsk radzieckich i polskich