Wojtulewicz Karol

Imię Karol
Nazwisko Wojtulewicz
Data urodzenia 22.07.1895
Miejsce urodzenia Brześć
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Rajmund
Imię matki Michalina
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód ogrodnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.09.1943
Miejsce i przyczyna śmierci zamordowany w obozie w Majdanku
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Przebywał w obozie w Działdowie i w Majdanku.
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://www.straty.pl/pl/szukaj-w-bazie
  2. http://pddmp.pl/zbiory-z-zakresu-wiedzy-historycznej-o-plonsku-i-ziemi-plonskiej-do-1989-roku/ikonografia/mieszkancy-plonska-i-ziemi-plonskiej#lightbox=1
Uwagi dodatkowe
  1. Uczestniczył w wojnie bolszewickiej.
  2. Współzałożyciel Spółdzielni Spożywców "Brzask".
  3. Prezes Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół:.
  4. Radny Rady Miejskiej w Płońsku
  5. Jego syn Zdzisław Wojtulewicz został zamordowany w obozie w Majdanku (23.09.1943)
Karol Wojtulewicz z żoną Lucyną i synami (od lewej) :Zdzisławem, Adamem i Stefanem

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karol Wojtulewicz z żoną Lucyną i synami (od lewej) :Zdzisławem, Adamem i Stefanem

Karol Wojtulewicz - pierwszy z prawej strony

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karol Wojtulewicz - pierwszy z prawej strony