Bargieł Józef

Imię Józef
Nazwisko Bargieł
Data urodzenia 28.02.1923
Miejsce urodzenia Zamość
Miejsce zamieszkania Zamość (koło Kampinosu)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943 r.
Data zwolnienia z Fortu III 24.06.1943 r.
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.70, 124
 2. Fort III w Pomiechówku - Dolina Wkry, http://www.dolinawkry.c0.pl/Podstrona1/podstrona2.html, 2002
 3. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., s. 103
 4. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 5. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 118, 125
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 93, 94, 134, 148
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 131, 132, 236
 8. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
 1. Zamość - miejsce urodzenia bądź zamieszkania
 2. 24.06.1943 r. z Fortu III Pomiechówek zwolniono 7 osób
 3. Źródło (6) potwierdza aresztowanie 15.04.1943 (z około 300 mężczyznami z okolic Kampinosu); brak informacji o miejscu uwięzienia, ale prawdopodobnie przebywał w Forcie III
 4. Źródło (2) podaje inną datę zwolnienia - 22.06.1943