Sikora Andrzej

Imię Andrzej
Nazwisko Sikora
Data urodzenia 13.11.1911
Miejsce urodzenia Reczyn
Miejsce zamieszkania Reczyn (w oryg. Retzen), gm. Bodzanów, pow. płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Słowik
Data osadzenia w Forcie III 14.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz w Mauthausen (skierowany 1.03.1944, nr obozowy 54357)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. żołnierz AK - Okręg Płock ps. „Słowik” -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. http://www.tp.com.pl/aktualnosci/pamiec-musi-trwac-fort-iii-w-pomiechowku.html
  2. IPN sygn. aktBU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0586-0587
  3. IPN sygn. akt BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  4. IPN sygn. akt GK 629/10515, 629/11001.
  5. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  6. straty.pl
  7. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywał wraz z 2 braćmi: Zenonem i Leonem. Aresztowany w nocy z 12 na 13.12.1943
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia