Jankowski Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Jankowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci zginął w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku cmentarz w Bodzanowie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://www.tp.com.pl/aktualnosci/pamiec-musi-trwac-fort-iii-w-pomiechowku.html
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0596-0597
  3.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  5. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Ojciec Tadeusza Jankowskiego Antoni Jankowski, mieszkający w Bodzanowie, zwłoki syna wydobył ze zbiorowego dołu i pochował na cmentarzu w Bodzanowie.