Ziółkowski Leon

Imię Leon
Nazwisko Ziółkowski
Data urodzenia 30.05.1910
Miejsce urodzenia Cekanowo
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód Rolnik
Pseudonim Mały
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 21.01.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w polskiej organizacji podziemnej ZWZ/AK
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 04.02.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. ZWZ/AK - dowódca drużyny
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 153, 156
 2. www.straty.pl
 3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0685-0686
 4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
 5. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 107-116/s.581-593, 122-127/s.596-607, 142-144/s.616-618
 6. IPN GK 629/7680; Lista osób osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku i skierowanych 21.01.1944 r. do KL Mauthausen, sporządzona w dn. 22.01.1944 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Zatrzymany 26.11.1943
 2. Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen (źródło 2)
 3. W Forcie III Pomiechówek przebywał 2 tygodnie (Źródło 3).
 4. Być może były 2 osoby o tym samym imieniu i nazwisku