Wroniewski Edward

Imię Edward
Nazwisko Wroniewski
Data urodzenia 1921
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany strzałem w tył głowy
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Pułtusku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz w Strzegocinie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0533-0534
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0641-0642
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0727-0728
  4. informacja od rodziny więźnia Wincentego Jaskułowskiego
  5. Akta IPN BU 2448/1011 (Ankiety Głównej Komisji Pułtusk)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w grupie 10 osób, m.in. z Lechem Tańskim u którego źródło podaje datę śmierci 30.07.1944
  2. Najprawdopodobniej mieszkaniec Brodowa
  3. Aresztowany wraz z Jaskułowskim Wincentym, Wroniewskim Tadeuszem, Pielarskim Lucjanem, Pałaszewskim Bronisławem, Brodowskim Stanisławem, Sokołowskim Władysławem, Sanajca Witoldem, Tańskim Lechem i Skurczyńskim Piotrem. Wszyscy z okolic Brodowa.
  4. Pochowany we wspólnym grobie, z którego ciała ekshumowano i zabrano w przypadku zidentyfikowania, by spoczęły w miejscowych cmentarzach.
Grób na cmentarzu w Strzegocinie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób na cmentarzu w Strzegocinie