Truchel

Imię
Nazwisko Truchel
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0639-0640
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0730-0731
  3. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) nie podaje imienia; być może chodzi o inną osobę