Siedlecki Piotr

Imię Piotr
Nazwisko Siedlecki
Data urodzenia 22.02.1910
Miejsce urodzenia Niwa pow. Płońsk
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 20.11.1942
Data zwolnienia z Fortu III 1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany przez żandarmerię z Naruszewa za podejrzenie o udział w ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III więzienie w Pułtusku, w Poznaniu a następnie obóz Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0508-0509
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0647-0648
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  4. Akta IPN BU 2448/999 (Ankiety OK Warszawa ), s. 0347-0348
Uwagi dodatkowe