Minoga Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Minoga
Data urodzenia 17.01.1917 (Źródło 2)
Miejsce urodzenia USA
Miejsce zamieszkania Bieliny
Imię ojca Adam
Imię matki Bronisława
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 25.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono przynależność do GL / PPR (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL (od wiosny 1942) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Dokumentacja aktowa: sygn. AIPN BU 2586/301 (odpis aktu oskarżenia przeciwko Hartmutowi Pulmerowi)
 2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0630-0631
 3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
 4. Lista Pani Jadwigi Przygody z 38 mężczyznami, którzy zostali aresztowani w masowych aresztowaniach na terenie Kampinosu.
 5. Akta IPN w Szczecinie, S65/09/Zn, 2948/s.344
 6. informacje od rodziny więźnia
 7. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
 1. Lista 187 członków PPR i GL aresztowanych (w okresie) od 25.03 do 31.05.1943 r. i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku
 2. Skazany przez Standgericht Gestapo w Ciechanowie na karę śmierci wyrokiem z dnia 25.06.1943
 3. Źródło (4) podaje datę aresztowania 15 kwietnia 1943 roku.
 4. Źródło (4) podaje imię żony - Bronisława
 5. Źródło (6) podaje, że był w Forcie razem z bratem Edwardem oraz szwagrem Wesołowskim Adamem
 6. Źródło (4) podaje imię szwagra - Adam.
 7. Źródło (7) podaje datę urodzenia 26.03.1918 w Bielinach. Być może były dwie osoby o tym samy imieniu i nazwisku
Zestawienie wyroków śmierci, na którym pod numerem 33 jest wymieniona egzekucja 172 więźniów z dnia 25.06.1943 roku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Zestawienie wyroków śmierci przechowywane w zespole 72/1025/0 Tajna Policja Państwowa – Urząd Tajnej Policji Ciechanów / Płock w Płocku/, sygn. 20

Trzecia strona listy 187 członków PPR i GL aresztowanych i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku, w tym 172 więźniów skazanych na karę śmierci.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Lista 187 członków PPR i GL