Kruszewski Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Kruszewski
Data urodzenia 12.01.1914
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Gryfice
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 4.01.1944r.
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Zeznania Stanisława Borkowskiego, Prokuratura powiatowa dla miasta Gdyni, Protokół przesłuchania świadka, sygn. KO 302/68
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0639-0640
  3.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0730-0731
  4. Protokół przesłuchania świadka Józefa Strzelczak z dnia 5.09.1974r.- Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie
  5. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  6. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  7. AIPN GK 366/1374 (akta w sprawie Wacława Langiera)
  8. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) i (3) podaje miejsce zamieszkania Brody.
  2. Być może były 2 osoby o tym samym imieniu i nazwisku