Bandachowski Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Bandachowski
Data urodzenia 25.06.1886
Miejsce urodzenia Łuszkowo
Miejsce zamieszkania Mała Wieś, pow. Płocki
Imię ojca Stanisław
Imię matki Rozalia
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód ślusarz
Pseudonim Malarz
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony w Forcie III
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PPR - aktywista
 2. GL - żołnierz
Miejsce pochówku 1-KW Pomiechówek CKat
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 3. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 112
 4. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 137, 373
 5. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-339
 6. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 7. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 8. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 98, 99
 9. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s.631
 10. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 180, 181
 11. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 12. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 13. Z. Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Wydawnictwo MON, 1984 r.
 14. S. Leonarczyk, Gdzie szare wody Wisły, Wydawnictwo MON, 1986 r.
Uwagi dodatkowe
 1. W Forcie III Pomiechówek przebywał z synem - Janem Ryszardem Bandachowskim
 2. Źródło (11) podaje datę aresztowania 06.1943 r.
 3. Źródło (13) podaje, że był z zawodu rusznikarzem; naprawiał broń i wykonywał klucze do rozkręcania szyn kolejowych
Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Źródło "Przewodnik historyczny Pomiechówek-Pomiechowo", M.T.Frankowski,K.Gorczewski, M.K.Makuliński wskazuje, że na zdjęciu jest Antoni Bandachowski

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Źródło "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski wskazuje, że na zdjęciu jest Antoni Bandachowski.