Calak Feliks

Imię Feliks
Nazwisko Calak
Data urodzenia 19.03.1902
Miejsce urodzenia Miękoszyn
Miejsce zamieszkania Miekoszyn (Miękoszyn)
Imię ojca Szymon
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III po 11 tygodniach pobytu
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do partii komunistycznej
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany z domu w Miękoszynie
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz koncentracyjny Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0639-0640
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0641-0642
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  4. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  5. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk"), s. 0071
  6. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  7. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje datę aresztowania 28.08.1943 r. Po śledztwie wywieziony do Mathausen. Przeżył
  2. Imię żony Anna (z domu Szabrańska).
  3. Uwolniony z KL Mauthausen przez wojska amerykańskie.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen