Bojarski Józef

Imię Józef
Nazwisko Bojarski
Data urodzenia 04.07.1920
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Wykowo
Imię ojca Antoni
Imię matki Władysława
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III grudzień 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 29.03.1998
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny w Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/199, IPN GK 629/1031
  2. http://www.straty.pl/szukaj-w-bazie
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0683-0684
  4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 164
  5.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.12.1943 r.
  2. W lutym 1944 został skierowany do obozu w Mauthausen.
  3. Aresztowany wraz z Zygmuntem Grzelakiem, Antonim Bojarskim, Józefem Głowackim (Źródło 3)
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2