Ambroziak Ignacy

Imię Ignacy
Nazwisko Ambroziak
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Cholewy
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III październik 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 21.11.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Złotopolice koło Zakroczymia - przewieziony z Fortu III i powieszony w publicznej egzekucji z 6 innymi Więźniami
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Złotopolice koło Zakroczymia
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Ekshumowany w maju 1945 r. z cmentarza cholerycznego w Smoszewie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://pamiecitozsamosc.pl/ignacy-ambroziak-z-rodzina-ze-wsi-cholewy
  2. http://cud1920.pl/2040/sprawiedliwi-wsrod-narodow-swiata-stanislawa-stefan-i-jan-trzcinscy-ze-wsi-skwary-na-srodkowym-mazowszu
  3. https://plonszczak.pl/artykul/nalezy-sie-im-pamiec/363171
  4.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0500-0501
Uwagi dodatkowe
  1. Odznaczony 04.07.1991 r. medalem "Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata" za pomoc udzielaną Żydom w okresie okupacji niemieckiej