Ambroziak Ignacy

Imię Ignacy
Nazwisko Ambroziak
Data urodzenia 31.07.1896
Miejsce urodzenia Sisenkowo
Miejsce zamieszkania Cholewy
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III październik 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 21.11.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Złotopolice koło Zakroczymia - przewieziony z Fortu III i powieszony w publicznej egzekucji z 6 innymi Więźniami
Przyczyna osadzenia w Forcie III pomoc udzielana Żydom
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Złotopolice koło Zakroczymia
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz w Radzyminie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. http://pamiecitozsamosc.pl/ignacy-ambroziak-z-rodzina-ze-wsi-cholewy
 2. http://cud1920.pl/2040/sprawiedliwi-wsrod-narodow-swiata-stanislawa-stefan-i-jan-trzcinscy-ze-wsi-skwary-na-srodkowym-mazowszu
 3. https://plonszczak.pl/artykul/nalezy-sie-im-pamiec/363171
 4.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0500-0501
 5. Zeznania Jana Trzcińskiego AIPN BI 1/1028, k. 508-511 oraz Franciszka Sabalskiego i Henryka Ambroziaka, sygn. AIPN BU 392/644A
 6. Broszura "Zawołani po imieniu" z uroczystości , która odbyła się w Złotopolicach w dn. 10.05.2023 r., wydana przez Instytut Pileckiego z okazji odsłonięcia pomnika w Złotopolicach
 7. Zeznania Jana Trzcińskiego AIPN BI 1/1028, k. 508-511 oraz Franciszka Sabalskiego i Henryka Ambroziaka, sygn. AIPN BU 392/644A, k. 21-24
Uwagi dodatkowe
 1. Odznaczony 04.07.1991 r. medalem "Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata" za pomoc udzielaną Żydom w okresie okupacji niemieckiej
 2. Ekshumowany w maju 1945 r. z cmentarza cholerycznego w Smoszewie.
 3. Aresztowany 10.1943 r. za pomoc udzielaną Żydom i przewieziony do Fortu
 4. Mieszkał w Cholewach z żoną Rozalią i synem.
 5. W Frocie był około 6 tygodni (zeznania świadka Henryka Abroziaka, AIPN BU 392/644/A, k. 21-24).
 6. Powieszony z 6 innymi osobami w tym Symchą Frostem, Stefanem Trzcińskim, Władysławem Muchowskim, Stefanem Dubrackim.
Tablica upamiętniająca w Złotopolicach odsłonięta podczas uroczystości w dn. 10.05.2023 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica upamiętniająca w Złotopolicach odsłonięta podczas uroczystości w dn. 10.05.2023 r.