Kosiorek Jan

Imię Jan
Nazwisko Kosiorek
Data urodzenia 27.08.1877
Miejsce urodzenia Kazuń Polski, gmina Czosnów
Miejsce zamieszkania Grochale Górne
Imię ojca Józef
Imię matki Marianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III jesień 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 15.02.1947
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Udział syna Benjamina w akcji partyzanckiej - opisane w polach "uwagi dodatkowe "
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Izba Pamięci Szkoły Podstawowej w Pomiechówku
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 96
  4. Z materiałów udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Warszawie (zestawienie wyroków śmierci wykonanych w latach 1940-44)
Uwagi dodatkowe
  1. W obozie był w 1943 roku razem z dziećmi: Władysławem, Stanisławą i Stanisławem.
  2. Przyczyną uwięzienia był udział jego syna - Benjamina Kosiorka w akcji partyzantów na sklep Niemca w miejscowości Gniewniewice w gminie Głusk/Leoncin 9 września lub października 1943r. Benjamin został zastrzelony przez Niemca, który pilnował sklepu
  3. Przez rozpoznanie w zastrzelonym Benjamina Kosiorka aresztowano jego ojca Jana Kosiorka i rodzeństwo Władysława Kosiorka, Stanisławę Kosiorek i Stanisława Kosiorka. Matkę Helenę Kosiorek Niemcy zabili w Grochalach Górnych za to, jak określili katujący ją Niemcy, „bo wychowała bandytę”.
  4. W akcji na sklep uczestniczył również Stanisław Krajczyński, który został przez Niemców aresztowany i zamordowany w Forcie III.
  5. Żródła (3) i (4) mówią o napadzie na sklep Volksdeutscha Gatzke w Gniewniewicach -źródła te wspominaja jedynie o udziale Stanisława Krajczyńskiego.
Akt urodzenia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Akt urodzenia

Akt zgonu z dn. 10.12.1953 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Akt zgonu z dn. 10.12.1953 r.

Kosiorek Jan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie