Laskowski Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Laskowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci obóz Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do Batalionów Chłopskich
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Mławie
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0900-901
Uwagi dodatkowe
  1. Według relacji brata - Walentego Laskowskiego aresztowany w marcu 1942