Grzeszczak Jan

Imię Jan
Nazwisko Grzeszczak
Data urodzenia 24.10.1909
Miejsce urodzenia Soboklęszcz
Miejsce zamieszkania Soboklęszcz
Imię ojca Wacław
Imię matki Eleonora
Stan cywilny żonaty (Zofia)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III lipiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek-egzekucja
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalmość w polskim ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Ciechanowie (od 18.07.1944r.)
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. sygn. akt AIPN GK 629/I/10851 Zbiór ankiet personalnych, odpisy protokołów przesłuchań członków PZP AK rozpracowanej przez gestapo w Ciechanowie - 1944
  2. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 207
  3. informacje od rodziny więźnia
  4. Akta IPN, sygn. akt IPN GK 629-kartoteka osobowa
  5. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 13.07.1944
  2. W Forcie zginął jego brat Stanisław Grzeszczak oraz ojciec Wacław. Grzeszczak (30.07.1944 r.)
  3. Źródło (5) podaje date aresztowania 17.07.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Jan Grzeszczak z żoną Zofią

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Grzeszczak z żoną Zofią