Chrzanowska Jadwiga

Imię Jadwiga
Nazwisko Chrzanowska
Data urodzenia 15.10.1900
Miejsce urodzenia Rembycze
Miejsce zamieszkania Ostrołęka
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód -
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1944
Data zwolnienia z Fortu III 03.05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Skierowana do robót przymusowych przez tzw. Arbeitsamt
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Grzoszczyk
  2. Aresztowana 31.03.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2