Sznajder Józef

Imię Józef
Nazwisko Sznajder
Data urodzenia 18.06.1916
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Famułki Królewskie
Imię ojca Piotr
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.03.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0630-0631
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  4. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6306/s.30, 2948/s.344
  5. Lista z dn. 10.08.1945 mieszkańców gminy Tułowice, zamordowanych w okresie od 1.09.1939 do 18.01.1945 (stanowiąca załącznik do przesłuchania przez Sąd Grodzki w Sochaczewie w dn. 6.08.1945 r., w charakterze świadka, ówczesnego wójta gminy Tułowice pow. Sochaczew - Jana Cendeckiego, ur. 25.03.1899)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 08.03.1943 r. w Famułkach Królewskich pow. Sochaczew wraz z 11 osobami.
  2. Źródło (2) podaję datę urodzenia 22.03.1912 r.
  3. Źródło (4) podaje, że został zamordowany w Forcie III Pomiechówek
  4. Najprawdpodobniej brat Feliksa, również więźnia Fortu III Pomiechówek
  5. Źródło (5) podaje datę urodzenia 22.03.1912 r.