Grabowska

Imię
Nazwisko Grabowska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny zamężna
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Po zakończeniu wojny wróciła do domu
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0646-0647
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że była to matka i żona Grabowskiego wywiezionego do KL Oświęcim (imienia nie podano)