Plichta Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Plichta
Data urodzenia 29.03.1906
Miejsce urodzenia Grodziec
Miejsce zamieszkania Grodziec
Imię ojca Marian
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc
Pseudonim Grażyna
Data osadzenia w Forcie III 10.03.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony w Forcie III
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 06.04.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN
Źródła danych
  1.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0476-0477
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. Akta Gestapo sygn. akt AIPN GK 629/4716
  4. Akta Gestapo sygn. akt AIPN GK 629/279
  5. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Franciszek Plichta posiadał dwóch synów Janusza i Włodzimierza.
  2. Został aresztowany przez gestapo z placówki w Nowym Dworze. Był dowódcą drużyny w Referacie III (ref. szkoleniowo-operacyjny) w placówce AK w Czerwińsku. Gestapo wnioskowało do RSHA (Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy) o nałożenie aresztu prewencyjnego
  3. Wyrokiem niem. sądu doraźnego został skazany na śmierć i powieszony w Forcie podczas zbiorowej egzekucji
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Okładka akt osobowych Franciszka Plichty

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Okładka akt osobowych Franciszka Plichty

Akta osobowe Franciszka Plichty

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Akta osobowe Franciszka Plichty

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Zdjęcie zrobione na terenie Fortu III.