Burczyński Jan

Imię Jan
Nazwisko Burczyński
Data urodzenia 19.08.1920
Miejsce urodzenia Dąbrówka
Miejsce zamieszkania Dąbrówka
Imię ojca Antoni
Imię matki Franciszka
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Buczyński
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 1944
Data śmierci 24.02.2004
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Sabotaż
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny w Mauthausen (nr więźnia 57649)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/I/180
  2. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 025283)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych, K0654096)
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie matki Zwolińska.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2