Maławski

Imię
Nazwisko Maławski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III 1941 (uciekł)
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Uciec Niemcom", S. Piotrowska, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XIV, Płońsk 2011
Uwagi dodatkowe
  1. Udało mu się uciec podczas transportu z Fortu do obozu w Działdowie.