Brulińska Wanda

Imię Wanda
Nazwisko Brulińska
Data urodzenia 15.05.1923
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny wdowa
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Nielegalne przekrocz. Granicy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Auschwitz
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/258
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Białek.
  2. Źródło (2) podaję informację że z Fortu trafiła do Auschwitz.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2