Sas Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Sas
Data urodzenia 19.12.1901
Miejsce urodzenia Dombrowa Góra
Miejsce zamieszkania Nasielsk, ul Browarna 6
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód rzeźnik, właściciel masarni
Pseudonim Sęp (w oryg. Semp)
Data osadzenia w Forcie III 08.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III siedziba gestapo w Nowym Dworze Mazowieckim
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Płońsk i ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939- 1956" pod red. W. Grzebskiego, Wwa 1998, s. 76
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 84, 86
 3. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 239
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-410
 5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 6. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74, 101, 102
 7. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 103, 104
 8. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 9. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 144, 147
 10. Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
 11. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 08.04.1943 w Nasielsku
 2. Został aresztowany przez gestapo z placówki w Nowym Dworze pod zarzutem przynależności do podzienia (AK)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Kamienna tablica z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Była na miejscu drewnianej tablicy. Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku. Na tablicy błędnie wpisano nazwisko ( przez "l").

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Drewniana tablica z cmentarza w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Zdjęcie zrobione na terenie Fortu III.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku