Brzeskiewicz Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Brzeskiewicz
Data urodzenia 16.11.1905
Miejsce urodzenia Joniec
Miejsce zamieszkania Joniec
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przemyt.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 15.02.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock