Brzezińska Antonina

Imię Antonina
Nazwisko Brzezińska
Data urodzenia 8.09.1901
Miejsce urodzenia Janówek Drugi
Miejsce zamieszkania Skierdy
Imię ojca Szymon
Imię matki
Stan cywilny wdowa
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III Zwolniona po 8 tygodniach.
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Nielegalne przekroczenie granicy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 2. "Notatki Płockie", "Aparat ss i policji niemieckiej elementem terroru i zagłady w rejencji ciechanowskiej w latach 1939-1945", M.T.Frankowski, J.U.Frankowska, s.21
 3. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.123
 4. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 5. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 125
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 134
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 219
 8. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Nazwisko panieńskie Tyszkiewicz.
 2. Aresztowana na 8 miesięcy.
 3. Aresztowana 22.05.1944r.
 4. Źródła 2-6 wskazaują okres przebywania w Forcie od 22 maja do 22 lipca 1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2