Nowakowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Nowakowski
Data urodzenia 17.05.1902
Miejsce urodzenia Kuchary
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jakub
Imię matki Waleria
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. GL - dowódca placówki
  2. PPR - sekretarz
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 656
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w 1944r.