Borzewski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Borzewski
Data urodzenia 20.02.1893
Miejsce urodzenia Nieborzyn
Miejsce zamieszkania Grodziec/Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód rolnik, ogrodnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 15.03.1944.trafił do Kl Mauthausen (nr 57646)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/145/I
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0476-0477
  3. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 16.11.1943 r.
  2. Źródło (2) wskazuje datę urodzenia 1968 r. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku, Oba źródła wskazują na wywiezienie z Fortu III Pomiechówek do KL Mauthausen
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2