Sobiesiak Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Sobiesiak
Data urodzenia 1920
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 28.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0496-0497
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 28.09.1943 w Radzyminie, pow. Płońsk
  2. Po wojnie wrócił z KL Mauthausen i mieszkał w Radzyminie