Morozow

Imię
Nazwisko Morozow
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III 1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen Gusen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. "Sierp i Młot", GL - Skarbnik
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0460
Uwagi dodatkowe