Przygoda Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Przygoda
Data urodzenia 26.01.1909
Miejsce urodzenia Górki Kampinoskie
Miejsce zamieszkania Górki Kampinoskie
Imię ojca Wawrzyniec
Imię matki Maria
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracował w tartaku w Zamczysku
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 25.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Prawdopodobnie aresztowanie miało związek z zastrzeleniem przez partyzantów, za współpracę z Niemcami, leśniczego z Górek.
Skąd przywieziony do Fortu III tartak w Zamczysku
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PPR (od 05.1941) -
 2. GL (od wiosny 1942) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Akta IPN GK 629/3275
 2. Dokumentacja aktowa: sygn. AIPN BU 2586/301 (odpis aktu oskarżenia przeciwko Hartmutowi Pulmerowi)
 3. informacje od rodziny więźnia
 4. ,,Górki kampinoskie. Pamiatka dziesięciolecia konsekracji kościoła", ks. Zbigniew Skiełczyński, Warszawa 1989. str.41
 5. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
 1. brat Mariana Przygody
 2. Lista 187 członków PPR i GL aresztowanych (w okresie) od 25.03 do 31.05.1943 r. i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku (Źródło danych 2)
 3. Skazany przez Standgericht Gestapo w Ciechanowie na karę śmierci wyrokiem z dnia 25.06.1943 (Źródło danych 2)
 4. 15 kwietnia 1943 r. Niemcy aresztowali około 360 mężczyzn mieszkających w okolicach Puszczy Kampinoskiej.
 5. Źródło (5) podaję przyczynę osadzenia przynależność do GL i PPR (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)

Aleksander Przygoda

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Aleksander Przygoda

Zestawienie wyroków śmierci, na którym pod numerem 33 jest wymieniona egzekucja 172 więźniów z dnia 25.06.1943 roku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Zestawienie wyroków śmierci przechowywane w zespole 72/1025/0 Tajna Policja Państwowa – Urząd Tajnej Policji Ciechanów / Płock w Płocku/, sygn. 20

Czwarta strona listy 187 członków PPR i GL aresztowanych i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku, w tym 172 więźniów skazanych na karę śmierci.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Lista 187 członków PPR i GL