Grabowski Ignacy

Imię Ignacy
Nazwisko Grabowski
Data urodzenia 20.12.1927
Miejsce urodzenia Kromnów
Miejsce zamieszkania Kromnów (niem Kronhof gm. Tułowice
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pasterz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 21.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - na czerwonkę (Ruhr)
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do GL (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. GL (od jesieni 1942) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 117
  2. Dokumentacja aktowa: sygn. AIPN BU 2586/301 (odpis aktu oskarżenia przeciwko Hartmutowi Pulmerowi)
  3. IPN sygn. akt BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0611-0612
  4. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  5. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, zapisek urzędowy z 13.05.1971 ze sprawy Ds 49/68
  2. Lista 187 członków PPR i GL aresztowanych (w okresie) od 25.03 do 31.05.1943 r. i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku (Źródło danych 2)
  3. Zmarł w toku prowadzonego śledztwa (Źródło danych 2)
  4. Aresztowany przez gestapo z placówki w Nowym Dworze z powodu przynależności GL. Zarzucono mu udział w napadzie na posterunek żandarmerii w Kromnowie
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)

Pierwsza strona listy 187 członków PPR i GL aresztowanych i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Lista 187 członków PPR i GL