Ruszkowski Zbigniew

Imię Zbigniew
Nazwisko Ruszkowski
Data urodzenia 14.01.1917
Miejsce urodzenia Żmudź
Miejsce zamieszkania Pieścidła pow. płoński
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód inspektor/nadzorca majątku ziemskiego
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.02.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 21.06.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Obóz koncentracyjny Stutthof
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny Stutthof (nr 35152)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/2971629/12605, IPN BU 3049/233, s. 84 - Formularze do ksiąg zgonów z okresu okupacji. Powiat płoński. USC: Baboszewo, Czerwińsk, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Załuski, Płońsk
  2. J. Chilicki, "Jan Chilicki. Biografia wojenna 1939-1944. Zakroczym. Pomiechówek. Stutthof", 2019
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Skazany na karę śmierci przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki (Standgericht für den Reg. Bez. Zichenau und den Kreis Sudauen) w dniu 20.05.1944 r. - wyrok wykonano w obozie koncentracyjnym Stutthof
  2. Został aresztowany przez placówkę gestapo z Nowego Dworu. Był funkcjonariuszem w polskim ruchu oporu. Przyznał się, że od stycznia 1944 r. był członkiem AK pełniąc funkcję szefa placówki
  3. Przekazywał pieniądze na rzecz organizacji oraz czytał nielegalne czasopisma
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Fragment Listy osób skazanych przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki w dn. 20.05.1944 na karę śmierci

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment Listy osób skazanych przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki w dn. 20.05.1944 na karę śmierci