Ciarciński Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Ciarciński
Data urodzenia 18.02.1892
Miejsce urodzenia Giżyn ?
Miejsce zamieszkania Bolino/Czerwińsk
Imię ojca Szymon
Imię matki Pelagia
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 12.1944
Data śmierci 13.12.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny w Mauthausen (nr więźnia 51435)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ - AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/515
  2. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej International Tracing Service w Bad Arolsen
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 13.11.1943 r.
  2. W aktach IPN podana jest data urodzenia 14.02.1894 r.
  3. Źródło (3) podaje datę urodzenia 14.02.1894 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dokumentacja więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja więźnia z bazy ITS