Caban Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Caban
Data urodzenia 2.02.1914
Miejsce urodzenia Czerwińsk
Miejsce zamieszkania Parlin
Imię ojca Jan
Imię matki Władysława
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód stolarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 07.02.1944
Data zwolnienia z Fortu III .05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przemyt bydła; działalność w ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Od 22.05.1944 r. obóz koncentracyjny Stutthof (nr więźnia 35128)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 192
  2. akta IPN, sygn. akt GK 629/330, IPN GK 629/279
  3. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
  4. OK Warszawa, Akta "Pomiechówek" t. 5, zeznanie Wacława Cabana z 05.11.1968, sygn. protokołu Ko 197/68
  5. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof