Bursztein Etia

Imię Etia
Nazwisko Bursztein
Data urodzenia 27.12.1927
Miejsce urodzenia Wilno
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie mojżeszowe
Narodowość żydowska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/Karta z kartoteki osobowej: Etia Bursztein
Uwagi dodatkowe
  1. W kartotece osobowej gestapo pod datą 28.03.1944 znajduje się informacja o nieudanej próbie ucieczki z transportu i doprowadzeniu na egzekucję do Fortu III
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock