Chamski Andrzej Leon

Imię Andrzej Leon
Nazwisko Chamski
Data urodzenia 31.05.1924
Miejsce urodzenia Drożdżyn
Miejsce zamieszkania Drożdżyn
Imię ojca Kazimierz
Imię matki Maria
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim Leon
Data osadzenia w Forcie III 03.1941
Data zwolnienia z Fortu III 05.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny jednego z więźniów
  2. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, U51407)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych, K1178212)
Uwagi dodatkowe
  1. syn Kazimierza Chamskiego lat ok.20
  2. Kazimierz Chamski miał dwie żony,prawdopodobnie siostry : Maria i Zofia Płoska.
  3. Według relacji innego więźnia Andrzej uciekł z Fortu wraz z ojcem i siostrą Anną, ponieważ ojciec przekupił wartownika
  4. Walczył w Powstaniu Warszawskim.