Czabański

Imię
Nazwisko Czabański
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Nowy Dwór
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Wyciąg z protokołów przesłuchań świadków - byłych więźniów; śledztwo IPN Sygn. S 65.2009.Zn (karty 930-932)
Uwagi dodatkowe