Andrusiewicz Józef

Imię Józef
Nazwisko Andrusiewicz
Data urodzenia 04.02.1932
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Adam
Imię matki Franciszka
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje z GOK w Sochocinie
  2. straty.pl (odwołanie do: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  4. informacje od członka rodziny Żywczyńskich
  5. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje, że od 03.1941 do 06.1941 przebywał w obozie pracy wychowawczej (AEL) w Działdowie
  2. Źródło (3) podaje jako miejsce uwięzienia "hitlerowski obóz" (01.03.-01.06.1941)