Borowski Edward

Imię Edward
Nazwisko Borowski
Data urodzenia 09.04.1902
Miejsce urodzenia Skierdowska Góra
Miejsce zamieszkania Skierdowska Góra, gmina Jabłonna
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód piekarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III luty 1944
Data zwolnienia z Fortu III 30.03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany ponieważ nie miał ważnych dokumentów do przekroczenia granicy Rzeszy.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Olsztyn
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 13.02.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock