Kurkowski Tomasz

Imię Tomasz
Nazwisko Kurkowski
Data urodzenia 09.04.1933
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Antoni
Imię matki Maria
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 2018
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od współwięźnia
  2. informacje od rodziny więźnia (siostry)
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywali jego rodzice Maria i Antoni Kurkowscy oraz rodzeństwo Henryk, Zygmunt.