Kurkowska Maria

Imię Maria
Nazwisko Kurkowska
Data urodzenia 24.05.1907
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 05.11.1986
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od współwięźnia
  2. informacje od rodziny więźnia (córki)
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywał jej mąż Antoni oraz dzieci: Zygmunt, Henryk, Tomasz.
  2. Wraz z mężem prowadziła w Sochocinie piekarnie.